700 danske svømmere skal høres om 18 års elitetræning

Kammeradvokaten skal også undersøge, om Dansk Svømmeunion, Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund har levet op til deres ledelsesansvar siden 2001

Foto: Mia Gracia Tabili/Unsplash
LARS JØRGENSEN

Det bliver Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith, der skal stå for den uvildige undersøgelse af danske elitesvømmeres mistrivsel, som Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark efter samråd med Kulturministeriet har besluttet at gennemføre i fællesskab som en reaktion på DR-dokumentaren ’Svømmestjerner – under overfladen’.

”Med valget af Kammeradvokaten bliver undersøgelsen formelt sat i gang. Vi giver nu undersøgerne arbejdsro og afventer undersøgelsens konklusioner,” skriver de to idrætsorganisationer i en fælles udtalelse om deres samarbejde i svømmesagen, der kaldes en af de største skandaler i dansk sportshistorie og blandt andet har stillet et stort spørgsmål ved, om de danske idrætsorganisationers højt besungne danske eliteidrætsmodel nu også tager de menneskelige hensyn i jagten på at vinde internationale medaljer, der kan markedsføre Danmark som en stor sportsnation, som de hævder at gøre.

I tv-dokumentaren, som blev vist den 22. april i år, fortalte flere danske elitesvømmere, at de blandt andet havde udviklet spiseforstyrrelser på grund af træningskulturen på svømmelandsholdet under skiftende udenlandske landstrænere, der ifølge svømmerne udviste en krænkende adfærd.

Efterfølgende har mange andre elitesvømmere fortalt om lignende oplevelser af mistrivsel på landsholdet. Og på grund af kritik af hendes dobbeltrolle i sagen har svømmeunionens mangeårige direktør, Pia Holmen, taget orlov fra sin post som bestyrelsesmedlem i Team Danmark.

”Mit ønske om orlov hænger sammen med, at jeg ikke ønsker, at der skal kunne sættes spørgsmålstegn ved hverken undersøgelsen, Team Danmarks indstilling til undersøgelsens resultater og selvfølgelig min egen habilitet,” sagde Pia Holmen i sidste måned.

Negative konsekvenser 

Men Pia Holmens dobbeltrolle og mulige ledelsesansvar i sagen er langt fra det eneste forhold, Kammeradvokaten nu skal undersøge.

Ifølge Danmarks Idrætsforbund og Team Danmarks kommissorium for undersøgelsen skal den både omfatte træningsmiljøet omkring de op imod 700 svømmere, der har været aktive i Dansk Svømmeunions elite- og landsholdstrupper siden 2001, og ledelsesansvaret i Dansk Svømmeunion, Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund i samme årrække.

Dermed er der lagt op til danmarkshistoriens største advokatundersøgelse af dansk elitesport.

”Undersøgelsen skal afdække og redegøre for, om og i hvilket omfang træningsmiljøet har haft negative fysiske, mentale eller sociale konsekvenser for de involverede svømmere,” fastslås det i kommissoriet, som også peger på, at undersøgelsen skal afdække og redegøre for’ karakteren, omfanget og udbredelsen af sådanne konsekvenser’.

Krænkende adfærd

Endvidere skal undersøgelsen afdække, om de organisatoriske rammer for og ledelse af elite- og landsholdstrupperne i Dansk Svømmeunion generelt var og er tilstrækkelige til at imødegå og håndtere kritiske aspekter ved et elitetræningsmiljø, herunder om rammerne i tilstrækkelig grad reelt gav og giver atleterne mulighed for at stå frem, hvis de oplever krænkende adfærd.

”Det skal ligeledes afdækkes, om de forhold, som Danmarks Radio har beskrevet i de nævnte tv-udsendelser samt de eventuelle yderligere forhold, som svømmerne og andre personer måtte beskrive i undersøgelsen, kan tilskrives systemiske svagheder eller konkrete ledelsesmæssige svigt. Det skal herunder afdækkes, i hvilket omfang Dansk Svømmeunions og Team Danmarks ledelser førte tilsyn med forholdene, herunder tilsyn med at givne retningslinjer blev efterlevet,” understreges det kommissoriet.

Endelig skal undersøgelsen afdække og redegøre for, om og i givet fald hvordan Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund har levet op til det ansvar, som disse organisationer hver for sig har for deres respektive ansvarsområder i perioden 2001 og frem til i dag.

Fuld anonymitet

Ifølge kommissoriet skal undersøgelsen ’give et dækkende billede af problemstillingerne’. Det betyder blandt andet, at Kammeradvokaten ved valg af undersøgelsesmetode skal sikre, at ’undersøgelsen så vidt muligt omfatter alle nuværende og tidligere elite- og landsholdssvømmere, der er eller har været aktive på Dansk Svømmeunions daværende elitecenter i Farum samt ved det nationale træningscenter, NTC, eller andre elitemiljøer på højt niveau i perioden’.

Endvidere skal Kammeradvokaten ’inddrage et relevant udsnit af svømmere tilknyttet landsholdet og eliteaktiviteter i øvrigt i samme periode’, og så vidt muligt også ’et dækkende udsnit af juniorlandsholdssvømmere samt andre relevante personer, herunder et dækkende udsnit af tidligere og nuværende bestyrelser, ledelser og medarbejdere i Dansk Svømmeunion, Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund samt centrale personer, som har været tæt på elitemiljøet i det daværende elitecenter i Farum samt ved NTC i perioden eller tilsvarende i de undersøgte svømmemiljøer og -klubber’.

Kammeradvokaten skal tillige sikre alle de omfattede personer fuld anonymitet. Og Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark vil orientere hele det danske svømmemiljø om, at ’deltagelse i undersøgelsen er risikofri, sker anonymt og kan ske med bisidder’, som det formuleres i kommissoriet.

Den uvildige undersøgelse skal være færdig senest den 30. november i år.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*