Italiensk opgør med sportens selvstyre

På trods af protester fra både den internationale olympiske komite, IOC, og Italiens olympiske komite, CONI, vedtog det italienske parlament i går en ny lov, som giver politikerne mere magt over sportens organisationer.

Præsidenten for Italiens olympiske komite, Giovanni Malago, protesterede over lovforslaget, som giver de italienske politikere mere magt over landets sportsorganisationer, men lige lidt hjalp det. (Foto: YouTube)
LARS JØRGENSEN

Efter mere end et halvt års hårde politiske kampe i Italien om sportens selvstyre tabte landets nationale olympiske komite, CONI, i går det afgørende slag, da 154 medlemmer af det italienske parlament stemte for et stærkt omdiskuteret lovforslag om øget politisk kontrol med landets sportsorganisationer, mens 54 stemte imod forslaget og 52 undlod at stemme.

Vedtagelsen af den nye sportslov betyder blandt andet, at de italienske politikere har givet sig selv magt til at blande sig i sportens interne affære, herunder i organiseringen af CONI og hele den øvrige sportssektor i landet, uanset om der er tale om amatør sport eller professionel sport.

Det politiske opgør med sportens autonomi rammer imidlertid ikke kun de skuffede italienske sportsledere, som nu kan se frem til at miste en del af det økonomiske selvstyre, der har kendetegnet sporten i mere end hundrede år, hvor politikere i mange lande år efter år har bevilget enorme offentlige pengebeløb til sportens private organisationer uden at blande sig nævneværdigt i, hvordan pengene er blevet brugt.

Lovens vedtagelse truer også med at ødelægge de seneste måneders gode stemning mellem Italien og den internationale olympiske komite, IOC, der i foråret valgte Milano-Cortina som værtsbyer for de olympiske vinterlege i 2026 på bekostning af det svenske bud fra Stockholm-Åre.

Trusselsbrev fra IOC

Inden lovens vedtagelse i går kom det således frem, at IOC har sendt et trusselsbrev til CONI’s præsident, Giovanni Malago, hvori IOC udtrykker sin dybe bekymring for den italienske lov, fordi den efter den internationale olympiske komites opfattelse er i klar strid med IOC’s regler om, at alle nationale olympiske komiteer som CONI skal være autonome.

I brevet, som det italienske nyhedsbureau ANSA har set, truede IOC med at suspendere anerkendelsen af CONI som national olympisk komite, hvis loven blev vedtaget:

”Sportsorganisationer, der er en del af den olympiske bevægelse, har både ret og pligt til at være autonome, både i forhold til at beslutte og kontrollere sportens regler og til at definere dens struktur og ledelse,” understreger IOC i brevet.

”De nationale olympiske komiteer må gerne samarbejde med regeringer, men disse må ikke træffe beslutninger, som er i strid med det olympiske charter.”

Det samme krav om at bevare sportens autonomi har CONI’s præsident Giovanni Malago, der netop er optaget som medlem af IOC, gentagne gange fremført over de italienske politikere under forhandlingerne om loven. Han har blandt andet beskyldt lovforslaget for at bane vejen for en politisk magtovertagelse af CONI.

’Sport er ikke et monarki’

Den olympiske kritik er imidlertid prellet af på de ledende italienske regeringsmedlemmer, der opfatter den nye lov som en nødvendig reform af italiensk sport.

”Malago er meget nervøs. Der er mange penge på spil,” konstaterede den italienske vicepremierminister Matteo Salvini, da han under forhandlingerne om loven i et interview med Rai Sport i november i fjor begrundede sportsreformens nødvendighed.

”Sport er ikke kun for præsidenter med sekretærer og chauffører. Sport er også millioner af atleter, dommere og ledere, som ikke tjener fem millioner. Jeg forstår nervøsiteten hos dem, som håber, at ingenting ændrer sig. Men vi er en regering, som ønsker forandring, og vi ønsker at blande os.”

Ved samme lejlighed angreb den italienske vicepremierminister CONI-præsident Giovanni Malago og andre sportspræsidenter for at tro, at de er konger, som har deres sportsmagt på livstid:

”Sport er ikke et monarki. Sport handler ikke kun om de mestre, som tjener millioner på den. Der er en masse penge på spil i sport, som vi nu håber også vil tilfalde de millioner af børn, dommere og ledere, som dyrker deres idræt i udkanten af forstæderne.”

De italienske politikere står langt fra alene med deres holdning til, at der er brug for reformer, som gør op med sportens autonomi og giver politikere større indflydelse på sportens ledelse og udvikling.

I USA har to senatorer netop stillet et lovforslag om at give de folkevalgte politikere i den amerikanske kongres mulighed for at afsætte ledelsen i USA’s olympiske komite.

Det amerikanske lovforslag kommer som en reaktion på sagen om den sexdømte sportslæge Larry Nassar, som i årtier misbrugte flere hundrede unge gymnaster, deriblandt flere olympiske mestre, som han havde det lægelige ansvar for, uden at de olympiske sportsledere i USA greb ind.

1 Comment

  1. Italienske breddeidrætsorganisationer gør en stor social indsats for børn og unge i de italienske foreninger. Vi håber sammen med vores italienske medlemsorganisationer, at den statslige støtte til disse socialt orienterede foreninger fremover fordeles mere transparent end hidtil og udenom CONI.
    CONIs autonomi er der ikke pillet ved. Organisationen har fremover blot kun råderet over midler, der vedrører egne aktiviteter – det giver god mening.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*